กาแฟมีวนา

“กาแฟมีวนา” เป็นกาแฟออร์แกนิกรักษาป่า ที่ปลูกใต้ร่มไม้ในป่าต้นน้ำด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนคงคุณค่าของแร่ธาตุอาหารในผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ อันเป็นต้นกำเนิดของกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพสูง ปราศจากสารเคมี และมีรสชาติที่ดีเยี่ยม

กาแฟออร์แกนิกใต้ร่มเงาป่าต้นน้ำ

กาแฟออร์แกนิกใต้ร่มเงา (Shade Grown Forest Coffee) คือรูปแบบหนึ่งของการเพาะปลูกต้นกาแฟภายใต้ร่มเงาของ ต้นไม้ใหญ่ในป่าต้นน้ำ เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพสูงและจากการที่กาแฟมีวนาปลูกในร่มเงาป่าที่มีดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธาตุอาหารหลากหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น ทำให้ผลกาแฟสุกช้าและเมล็ดกาแฟได้มีช่วงเวลาในการสะสมธาตุอาหารได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้กาแฟมีวนามีกลิ่นหอมตามธรรมชาติและรสชาติเข้มข้นมีความซับซ้อนอย่างเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นตามวิถีวนเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

กาแฟออร์แกนิก

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” มีความพิถีพิถันในกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ให้เป็นไปตามวิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic) ตั้งแต่การคัดสรรสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงที่ให้รสชาติและกลิ่นที่ดีโดยนักชำนาญการในการคัดเลือก เมล็ดกาแฟและนักชิมกาแฟหรือ Q Grader ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association หรือ SCA) การคัดเลือกพื้นที่แปลงปลูกที่เหมาะสม ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป มีวนายังได้เสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรในการดูแลต้นกาแฟในผืนป่าให้เจริญเติบโต โดยอาศัยการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของเมล็ดกาแฟตามวิถีเกษตรอินทรีย์ และการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟด้วยมือทีละผลเมื่อผลเชอร์รี่กาแฟสุกได้ที่ เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการวิธีแปรรูปที่หลากหลายภายใน 24 ชั่วโมงทั้ง Semi-Wash Process (การแปรรูปแบบกึ่งแห้งกึ่งเปียก), Fully-Wash Process (การแปรรูปแบบเปียก), Dry Process (การแปรรูปแบบแห้ง) และ Honey Process (การแปรรูปแบบน้ำผึ้ง) ตลอดจนกระบวนการคั่วโดยนักคั่วกาแฟ (Roaster) ที่มีความชำนาญการระดับสูง จากสมาคมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association หรือ SCA) เพื่อให้กาแฟคงคุณค่าที่ดี มีคุณภาพ สู่ผู้บริโภค ด้วยกาแฟชั้นเยี่ยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นหอม และรสชาติกลมกล่อม

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” เป็นผู้ผลิตกาแฟออร์แกนิครายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการรับรอง มาตรฐานออแกนิคนานาชาติทั้งระดับ สหภาพยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา