กาแฟมีวนาพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบกาแฟคุณภาพเยี่ยม

เริ่มตั้งแต่การคัดสรรสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงที่ให้รสชาติ และกลิ่นที่ดีโดยนักชำนาญการ ในการคัดเลือกเมล็ดกาแฟและนักชิมกาแฟหรือ Q Grader ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกาแฟพิเศษอเมริกา (Specialty Coffee Association of America หรือ SCAA) การคัดเลือกพื้นที่แปลงปลูกที่เหมาะสม การเพาะปลูกบนพื้นที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ภายใต้ร่มไม้ในป่าต้นน้ำที่มีสภาพแวดล้อมผืนดินอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารหลากหลาย ภูมิอากาศเย็น ทำให้ผลกาแฟสุกช้าและเมล็ดกาแฟได้มีช่วงเวลาในการสะสมธาตุอาหารได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้กาแฟมีวนามีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ และรสชาติเข้มข้นที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นเอกลักษณ์

ขั้นตอนการผลิต

เก็บผลกาแฟด้วยมือทีละเมล็ดทุกผล โดยเลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกได้ที่เท่านั้น

นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหลากหลายภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาความสดใหม่ คงความหอม และมีรสชาติที่เข้มเต็มรสจากธรรมชาติ

ตรวจสอบคุณภาพด้านสีของเมล็ด กาแฟ ขนาด กลิ่น และรสชาติ ให้ตรงกับมาตรฐาน กาแฟออร์แกนิค อย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

นำเข้าสู่กระบวนการคั่วอย่างพิถีพิถันโดยนักคั่วกาแฟคุณภาพที่ผ่านการ อบรมการคั่วกาแฟจากสมาคมกาแฟ ที่ผ่านการอบรมการคั่วกาแฟจากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรป

กาแฟมีวนา

กาแฟมีวนาพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเก็บเมล็ดกาแฟที่มีผลสุกได้ที่เท่านั้นด้วยมือทุกเมล็ด ผ่านกระบวนการแปรรูปภายใน 24 ชม. ส่งผลให้กาแฟมีวนา มีความสดใหม่ คงความหอม และมีรสชาติที่เข้มเต็มรสจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

สั่งซื้อ