พื้นที่ป่าต้นน้ำเเม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นอำเภอที่เป็นทางผ่านระหว่างถนนสายหลักเชียงราย-เชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม สภาพแวดล้อมและธรรมชาติเป็นป่าเขา ต้นน้ำลำธาร มีสภาพภูมิอากาศที่ เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี ผู้คนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย มาจากชนเผ่าต่าง ๆ หลายเผ่าพันธ์ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก