พื้นที่ป่าต้นน้ำเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ และเทือกเขาอันสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำ สายธารน้ำตก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชสมุนไพรและแหล่งกองกำลังสำคัญทางด้านอาหารธรรมชาติที่หลากหลาย ต่อมาได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ ป่าที่เคยเงียบสงบกลับวุ่นวายสับสน พอเหมืองแร่หมดไปก็ทิ้งความเสื่อมโทรมเป็นมรดกให้ขบคิดแก้ไข