< Back
งานปลูกป่าในสวนกาแฟที่อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
ม.ค. 29, 2016

เมื่อวันที่ 8 .. 2558   นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย  และนายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วาวี นำชาวบ้านกว่า 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และบริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟออร์แกนิคภายใต้แบรนด์ มีวนา

14040_1106774446003414_1694147521967216469_n

ทาง อบต.วาวี ได้มีการนำกล้าพันธุ์ไม้หลายชนิด อาทิ ต้นมะขามป้อม ต้นพะยูง ต้นจันทร์ทองเทศ และแมคคาเดเมีย จำนวนกว่า 5,000 ต้น ไปปลูกในสวนกาแฟที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมกาแฟอินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด บนพื้นที่ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันเสริมหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยการปลูกป่าในสวนกาแฟจะทำให้ระบบนิเวศกลับคืนมาและป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคตได้เป็นอย่างดี