< Back
พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพสูง
ม.ค. 16, 2017

ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟชั้นเลิศ เพาะปลูกอย่างพิถีพิถันตามวิถีเกษตรอินทรีย์
เก็บเกี่ยวเมล็ดทีละผลและรักษาความสดใหม่ด้วยกระบวนการวิธีแปรรูปที่หลากหลาย
ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพสูง รสชาติดีเยี่ยม และมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว