กาแฟมีวนา ซิกเนเจอร์เบลนด์: กาแฟดริป ออร์แกนิกอาราบิก้า

MiVana Coffee, Signature Blend: Organic Arabica Drip Coffee

฿215.00

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พื้นที่เพาะปลูก จ.เชียงราย ประเทศไทย
สายพันธุ์ อาราบิก้า
ระดับความสูงของเพื้นที่เพาะปลูก เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,400 เมตร
กระบวนการแปรรูป Dry (แปรรูปแบบแห้ง) & Fully Washed (แปรรูปแบบเปียก)
ระดับการคั่ว ปานกลาง
มาตรฐานกาแฟออร์แกนิกระดับสากล IFOAM, EU, COR, USDA
มาตรฐานอื่น มาตรฐานอาหารฮาลาล
Taste Notes อัลมอนด์อบ พลัม และน้ำตาลอ้อย/ Roasted Almonds, Plum, Sugarcane

กาแฟมีวนา… เติบโตใต้เงาป่า อุดมคุณค่าเกษตรอินทรีย์

กาแฟมีวนา… กาแฟอาราบิก้าที่เติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ณ บริเวณป่าต้นน้ำแม่สรวย แม่กรณ์ และแม่ลาว จ. เชียงราย ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ และระบบการค้าที่เป็นธรรม ทำให้ได้มาซึ่งกาแฟที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ให้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ระดับการคั่ว

ปานกลาง

ขนาด

60 กรัม (6 ซอง/ กล่อง)

Free registered mail (delivery in Thailand) when purchase up to 500 THB.